Lid worden 2019-08-02T13:01:26+00:00

Lid worden kan via een lokale werkgroep

 1. De lokale werkgroep verzorgt de ledenadministratie van hun leden namens de patiëntenvereniging.
 2. De lokale werkgroep draagt een vast bedrag per lid af aan de vereniging.
 3. Per lid vanaf 18 jaar draagt de lokale werkgroep € 2,50 per jaar aan lidmaatschapsgeld af aan de
  patiëntenvereniging . Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering, ingaande het
  volgende kalenderjaar.
 4. De lokale werkgroep kan zelf besluiten om het lidmaatschap in rekening te brengen bij hun leden of dit zelf
  te betalen als extra service.
 5. Bij beëindiging van het lidmaatschap om welke reden dan ook, vindt geen restitutie plaats van het reeds
  betaalde lidmaatschapsgeld.
 6. De communicatie tussen de lokale werkgroep en de patiëntenvereniging verloopt via een door de
  werkgroep aangewezen contactpersoon.
 7. Alle communicatie tussen de patiëntenvereniging en de leden verloopt via de lokale werkgroepen.
 8. De patiëntenvereniging kan in samenwerking met de werkgroep (lokale) activiteiten organiseren.
 9. Leden hebben inbreng in de vereniging, conform de statuten van de patiëntenvereniging. Dit kan ook door
  zich door de stemgerechtigde contactpersoon vanuit desbetreffende lokale werkgroep te laten
  vertegenwoordigen.
 10. De vereniging gebruikt haar middelen (waaronder financiële) om de vindbaarheid en toegang tot
  christelijke zorg te verbeteren