Mijnzorg 2019-09-17T20:06:07+00:00

Patiëntenvereniging Mijnzorg

De patiëntenvereniging MijnZorg is overtuigd van de meerwaarde van christelijke zorg. In het bijzonder wanneer het gaat om psycho-sociale zorg. Zij behartigt de belangen van leden die direct of indirect te maken hebben met psycho-sociale problematiek, al dan niet in relatie tot identiteits- en geloofsvraagstukken in de meest brede zin van het woord. Dit op basis van de christelijke normen en waarden.

Bent u op zoek naar hulp… voor uzelf of voor iemand in uw omgeving? Op de website ikzoekchristelijkehulp.nl staan veel zorgaanbieders, onder andere op het gebied van psycho-sociale problematiek.

Vind hulp