Mijnzorg 2019-08-02T13:03:22+00:00

Patiëntenvereniging Mijnzorg

De patiëntenvereniging MijnZorg is overtuigd van de meerwaarde van christelijke zorg. In het
bijzonder wanneer het gaat om psycho-sociale zorg. Zij behartigt de belangen van leden die direct of
indirect te maken hebben met psycho-sociale problematiek, al dan niet in relatie tot identiteits- en
geloofsvraagstukken in de meest brede zin van het woord. Dit op basis van de christelijke normen en
waarden.

Leden kunnen gebruik maken van regelingen die de patiëntenvereniging collectief met aanbieders
afspreekt.

De patiëntenvereniging biedt lokale werkgroepen de gelegenheid om alle leden van die werkgroep
collectief lid te laten zijn. Iedereen kan via een lokale werkgroep lid worden.

Bent u op zoek naar hulp… voor uzelf of voor iemand in uw omgeving? Op de website ikzoekchristelijkehulp.nl staan veel zorgaanbieders, onder andere op het gebied van psycho-sociale problematiek.

Vind hulp